Yakuniy nazorat 1-kurs 1-semestr

Rus tili 1 - kurs 1 - semestr

Fizika 1-kurs 1-semestr

Informatika 1-kurs 1-semestr

Nemis  tili  1-kurs 1-semestr

Ingliz tili  1-kurs 1-semestr